Kit Portão Basculante

Nossos Kits

Kit nº 1

061001

  • Roldana para Cabo 3"
  • Roldana guia Nylon, f 48mm

Kit nº 2

061002

  • Roldana para Cabo 4"
  • Roldana guia Nylon, f 48mm

Kit nº 3

061003

  • Roldana para Cabo 5"
  • Roldana guia Nylon, f 60mm

Kit nº 4 / P/ Portão de Aluminio

061004

  • Roldana para Cabo 4"
  • Roldana guia Nylon, 40x17 pp c/ Rosca